Here are two samples of texts written and translated from English to Polish and from Polish to English.

What Is Culture?

Culture has been described and defined in many ways. Some anthropologists claim that culture is communication, and communication is culture. Others see culture as refinement or cultivation. A cultured person might be seen as refined and well cultivated. We see culture as having a more specialized meaning that deals with the pattern of behaving for a particular group of people. Culture is the store of shared experience that furnish the design and the ways and means of life of the people and the era.

Dissertation Writer

And now, here follows a translation of the above text to the Polish.

Co To Kultura?

O kulturze pisze się i podaje jej definicje na wiele różnych sposobów. Niektórzy antropologowie uważaja, że kutura to komunikowanie się, i że komunikowanie się to kultura. Inni widzą kulturę jako ujakościowienie się lub jako kultywację pewnego stylu życia. Kulturalna osoba mogłaby być widziana jakościowo lepszą i całokształtną. My uważamy, że kultura ma w posiadaniu bardziej specjalistyczne znaczenia, współpracujące z ustalonymi sposobami zachowywania dla odrębnych grup ludzkich. Kultura to sklep ze wspólnymi społecznymi doświadczeniami kompletującymi plany i sposoby bycia ludzi i epok.And now a Polish text, followed by its translation to the English.

Religia

Religia jest zawsze znajdywana blisko podstawowych struktur społeczeństwa i jego kultury. Wielu ludzi zaczyna ich pierwsze spotkanie z bóstwem i z istotami supernaturalnymi bardzo wcześnie w życiu. Bez względu na to, jak bardzo oni moga się zmienić i unowocześnić swoje postępowanie z biegiem wieku, religia i tak kontynuuje specjalne efekty na ich myślenie i postępowanie. Warto jest, by specjaliści od reklam pomyśleli by w jak najbardziej korzystny sposób uwzględnić w ich pracy istnienie tej ludzkiej ambicji na godność dla celów marketingowych.

Religion

Religion is always found at the base of social structure and culture. Many people begin their encounter with the divine and the supernatural very early in life. No matter how they may change and modify their reactions, as they grow older, religion may continue to have a distinct effect on their thoughts and actions. It is worthwhile for the advertising specialists to think in their work how to best take advantage from the existence of this human ambition for the divine for advertising purposes.